30+ yılı aşan deneyim

Ülkemizdeki önemli geçiş dönemlerine tanıklık etmiş ve sorumluluk almış birisi olarak kişisel paylaşım konularım birikti.

Bunları sizler için düzenlemem; sınıflandırmam ve daha sonra aktarmam gerekiyor. Yaşanmışlıklarımı değerlendirirken iç ve dış çevre sorgulamalarına da yer vereceğim. Olumlu veya olumsuz değerlendirilebilecek deneyimlerimi tarafsız bir bakış açısı ile verme sorumluluğunu hep taşıyacağımı bilmenizi isterim. Birlikte takipte kalalım mı?

Cevabımız “evet” ise haydi o zaman başlıyoruz...

Kolaylıklar bizler ile olsun.

İşin Mutfağından

21.12.2015
TT Akademi 2007 yılından itibaren kurumsal hafızayı kaybettirmeden Türk Telekom çalışanlarının teknik bilgi ve becerisini sistemde tutmaya büyük özen göstermiştir.

Yayınları

Dr. Ayhan Artar
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Performans Değerlemesi ve Bir Uygulama
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Lotus Uygulamalarındaki Gelişmeler (Lotus 2,2 – Lotus 3,0)
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Yönetim – İşgücü İlişkilerinde Uzlaşma Noktası: Katma Değer
Diğer Yayınlar
Dr. Ayhan Artar
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Performans Değerlemesi
Diğer Yayınlar
Dr. Ayhan Artar
Mobilya Sanayiinde Firmalar Arası Verimlilik Karşılaştırmaları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
Makine Halısı Sanayiinde Firmalar Arası Verimlilik Karşılaştırmaları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Verimlilik ve Firmalar Arası Karşılaştırmalar
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
Karayolu Yolcu Taşımacılığında Verimlilik ve Performans Ölçümü
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Firmalar Arası Verimlilik Karşılaştırmaları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İmalat Sanayiinde İller ve Bölgeler Düzeyinde Verimlilik ve Karşılaştırma
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İmalatçı Özel Sektör Kuruluşlarında Verimlilik ve Firmalar Arası Karşılaştırmalar
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İşletmelerin Stratejik Yönetim Sürecinde Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.