Akademik Yaşamı

Yüksek Lisans Tezi (1996): “Küçük Ölçekli İşletmelerde Fiyatlandırma Kararları (1996)” Yüksek lisans çalışması, uygulamalı olarak işletmelerde maliyetlendirme ve fiyatlandırma konularını inceleyip analiz etmiştir. Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN – Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü

Doktora Tezi (2000): “Tüketici Tercih Teorisinde Yeni Bir Gelişme Olarak Glokalleşme’nin Ekonomi Politik Analizi” – Doktora tezi, uygulamalı olarak müşteri değeri ve müşteri memnuniyeti konusunu inceleyip analiz etmiştir. Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU – Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü

Farklı üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve özel sektör firmalarında Performans Denetimi ve Ölçme Modelleri, Hizmet Sektöründe Verimlilik Ölçümü, İşletmelerin Stratejik Yönetim Sürecinde Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları, Firma İçi Performans Denetimi ve Müşteri Değeri ve Memnuniyeti ana başlıklarında eğitimler vermiş ve danışmanlık çalışmaları yapmıştır. Ayrıca çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Yüksek Lisans ve Doktora öğrencelerinin verimlilik ölçümüne yönelik uygulamalı yüksek lisans ve doktora tezlerinde yönlendirici olarak danışmanlık yapmaktadır.

Bilgi ve Maltepe Üniversitelerinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine “Managing Organizational Change” ve “Kurumsal Gelişim ve Büyüme” başlıklı dersleri vermektedir. Kurumsal gelişim değerlerini, süreçlerini ve gerçekleştirilen faaliyetleri anlatmaktadır. Bu bağlamda örneğin; bireysel gelişim araçları, takım oluşturma, etkili geri besleme, değişimi yönlendirme ve yönetme; çalışan katılımı ve bağlılığı konularında öğrenme sağlamaktadır. Kurumsal gelişim ve büyüme uygulamalarını ve müdahaleleri araçlarını öğretmektedir. İşletmelerin bireysel ve takım gelişimindeki tekli veya çoklu müdahale araçlarını küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar ele almaktadır. Organizasyonel gelişim ve büyüme konularında teoriyi pratiğe yönlendiren çok sayıda vaka analizleri ile etkileşimli bir öğrenim uygulaması gerçekleştirmektedir.

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.