Verdiği Eğitimler

Halen devam eden kişisel gelişim sürecimde edindiğim bilgi, beceri ve deneyimi çalıştığım veya hizmet verdiğim ekiplerin ve kurumların gelişimini sağlamak üzere aktarmaya devam etmekteyim. Gerçekleştirilen kişisel gelişim faaliyetlerinin ekiplerin ve kurumların gelişimine katkı sağlaması gerektiğine inanırım. Eğitim ve gelişim faaliyetlerini bu çerçevede değerlendirmekteyim. Kamu kuruluşlarında ve özel sektör firmalarında yıllardır Performans ve Verimlilik Yönetimi, Performans Denetimi ve Ölçme Modellerini teorik temelli olarak anlatmaya çalışıyorum.

Uygulamalı çalışmalarımı vakalara dönüştürerek etkileşimli öğrenmeyi sağlayacak şekilde öğrencilerime ve farklı kurum çalışanlarına aktarmaktayım. Kurumsal eğitimlerimde kullanmak üzere bugüne kadar aşağıda ana başlıklarda verilen özgün eğitim ve gelişim programlarını geliştirdim. Farklı üniversite programlarında ve danışmanlık çalışmalarımda uygulamalı çalışmalarımı kurgusal tasarımını da yaparak aktarmaktayım.

  • Kurumsal Değişim ve Gelişim
  • Değişim Yönetmek
  • Performans ve Verimlilik Yönetimi
  • İşletmelerin Stratejik Yönetim Sürecinde Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
  • Performans Ölçüm ve Denetimi
  • Müşteri Değeri ve Memnuniyeti

Ayrıca çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin performans ve verimlilik yönetimi bağlamındaki uygulamalı tezlerinde yönlendirici olarak destek sağlamaktayım. Halen Maltepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Maltepe ve Bilgi Üniversitesinde ise uzun süredir kurumsal değişim ve gelişim yönetimi bağlamında özel geliştirilmiş bir eğitim programını yürütüyorum. Bulunduğum ortamlarda sürekli öğrenmeyi sağlamaya çalışmaktayım. Etkileşimli öğrenme ortamları oluşturarak yaşanmışlıkların ve öğrenilenlerin aktarılmasını teşvik ediyorum.

Unutmayalım ki çalışmalarımız “gelişim ve büyümeyi” sağlıyorsa anlam kazanıyor ve kazandırıyor.

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.