Aldığı Ödüller ve Başarı Plaketleri

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği’nin fikir önderi ve kurucu başkanı olarak derneğe yaptığı katkılar ve yarattığı değerden dolayı TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

29 Kasım – 02 Aralık 2012 tarihleri arasında CeBIT Sinerji Zirvesi’ne katkılarından dolayı CeBIT Sinerji Zirvesi’nden Verilen Teşekkür Belgesi

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu 2. Girişimcilik Ödülü çerçevesinde verilen Eğitim Sektöründe Yılın Girişimcisi Ödülü

Kurumsal dil gelişimi alanındaki ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen TT Akademi E-English (İngilizce E-Öğrenme) Programı 2012 Brandon Hall Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri’nde En İyi Özel İçerik (Best Custom Content) kategorisinde Türkiye’den Altın Ödül (Gold Excellence) alan ilk proje ve TT Akademi’yi temsilen Başarı Ödülü

Aile içi temel eğitim programına katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

TT Akademi 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğu başarılı projelerle Bilişim Yıldızları İnternet E-Dönüşüm Yarışması’nın e-eğitim alanında, jüri değerlendirmesi sonucunda önce ilk üçe girerek halk oylaması sürecine dâhil olmuş ve bu sürecin sonunda halk oylaması sonucunda verilen Birincilik Ödülü

EDU Plus tarafından düzenlenen Kişisel Gelişim Zirvesinde Türk Telekom Akademi bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle verilen Kişisel Gelişim Onur Ödülü

“S.O.S: Mezun Oluyorum!” paneline katkılarından dolayı Bahçeşehir Üniversiteliler Derneği Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Şirket bünyesinde işe başlayan çalışanlara şirket yapısını, değerlerini, kimliğini ve iş akışını tanıtarak şirket kültürüne uymalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen İşe Uyum Programları sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Türk Telekom Genel Müdürü Paul DOANY Tarafından Verilen Takdir Belgesi

Management Centre Türkiye tarafından düzenlenen “Etkisi Varsa Gerçektir” başlıklı 14. İnsan Kaynakları Zirvesi katkılarından dolayı Management Centre Türkiye Tarafından Verilen Teşekkür Belgesi

Şirkete yeni başlayan çalışanlara şirketi tanıtarak şirket kültürüne uygun birer çalışan olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İşe Alım ve İşe Uyum Eğitimi sürecinde göstermiş olduğu üstün görev anlayışı ile yaptığı değerli katkılardan dolayı Türk Telekom Genel Müdürü Paul DOANY Tarafından Verilen Takdirname Belgesi

British Teleconsult, Harvard, Stanford ve Ashridge University ve Türk Telekom (TT) Akademi işbirliği ile tasarımlanan ve TT Akademi tarafından organize edilen Türk Telekom Üst Düzey Yönetici Geliştirme Programı Türk Telekom Üst Düzey Yönetici Geliştirme Programı Tamamlama Belgesi

HRdergi tarafından düzenlenen 11. Eğitimciler Zirvesinde fikir, deneyim ve gözlemlerini katılımcılarla paylaşmasından dolayı HRdergi Tarafından Verilen Teşekkür Belgesi

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübünün düzenlediği sekizinci “Career Solutions in Engineering” organizasyonda fikirlerini ve tecrübelerini paylaşmasından dolayı Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü Tarafından Verilen Teşekkür Belgesi

Şirket bünyesinde işe başlayan çalışanlara şirket yapısını, değerlerini, kimliğini ve iş akışını tanıtarak şirket kültürüne uymalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen İşe Uyum Programları sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Türk Telekom Genel Müdürü Paul DOANY Tarafından Verilen Takdir Belgesi

PERYÖN Yönetim “A La Franga” kongresine katkılarından dolayı PERYÖN Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Türk Telekom şirketinin dönüşüm sürecinde insan kaynaklarının eğitimine verdiği sinerjiden dolayı Türk Telekom Tarafından Verilen Şükran Plaketi

Görev yaptığı süre içerisinde, bir profesyonelin sahip olması gereken tavır ve davranışları örnek teşkil edecek şekilde sergilemesi, taşıdığı yüksek görev bilinci ve aidiyet duygusuyla motivasyonunu her zaman diri tutması ile Duyar Vana firmasına sağladığı önemli kazanımlardan dolayı Duyar Vana A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murad DUYAR Tarafından Verilen Şükran Belgesi

İş birimini aile ortamına dönüştürdüğü, çalışanlara mutlu ve başarılı bir ortamı yarattığı için HALKBANK Organizasyon Daire Başkanlığı Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Finansa yön verecek güç olan düşünsel üretimin gerçekleştirilmesinde sağladığı katkılardan dolayı Active Academy 2. Uluslararası Finans Zirvesi’nde Verilen Teşekkür Belgesi

Halk Bankası – Pamukbank birleşme sürecinde dönüşüm çalışmalarını proje ekibi disiplini içinde yönlendirerek 17.11.2004 tarihi itibariyle dönüşümün başarıyla tamamlanmasını sağlaması, bu bağlamda Pamukbank/Halkbank birleşme projesinde “Proje Koordinatörü” olarak yapıcı ve objektif çalışmalarından dolayı HALKBANK Genel Müdürlüğü Tarafından Verilen Takdir Plaketi

“Risk Yönetimi ve İç Denetim” konulu IV. Türkiye İç Denetim Kongresine yaptığı katkılardan dolayı İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Millî Prodüktivite Merkezi (MPM) 10. yıl hizmet anısına Millî Prodüktivite Merkezi (MPM) Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Trabzon Organize Sanayi Bölgesine yapmış olduğu katkılardan dolayı Trabzon Organize Sanayiciler Derneği Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Karadeniz Bölgesine yaptığı katkılardan dolayı Trabzon Ticaret Borsası Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Trabzon ve bölge ekonomisine olan katkılarından dolayı Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Tarafından Verilen Şükran Plaketi

Trabzon ilinin ihracatı ve Sanayisinin gelişmesine gösterdiği katkılarından dolayı Trabzon İhracatçıları Birliği Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Trabzon’daki hizmetlerinden dolayı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Trabzon’a, Trabzon İş Dünyasına, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD)’a katkılarından dolayı Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Birinci Kuşaklararası Uyum Zorlukları konulu sempozyuma katkılarından dolayı Samsun Genç Girişimciler Derneği (SAGİD) Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

“Geleceğin Yönetiminde İç Denetim” konulu 1. Türkiye İç Denetim Kongresinde yaptığı katkılardan dolayı İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Teşekkür Plaketi

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.