İşin Mutfağından

30.06.2017 | Ayhan ARTAR

İşletme Yüksek Lisans ve Doktora Programı (Teori + Uygulama)

Uzunca bir aradan sonra beş yıla yakın bir süredir öğretim üyesi olarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Teorisi ile birlikte konu içerisinde uzunca yılların yaşanmışlığını anlatmanın zamanı gelmişti.

Çünkü gerek lisans, gerek yüksek lisans programlarında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar öğrenciden, hocadan, kurum yönetiminden ve başka nedenlerden kaynaklanabiliyor. Ancak bu yazıda üzerinde durmak istediğim konu biraz farklı. Bu yazıda müzakere edeceğimiz konu yüksek lisans programlarındaki ders hazırlama ve işleme yöntemi ile ilgili olacak.

Lisansüstü programlara katılım sağlayan öğrencilere ne kadar bilginin nasıl bir tasarım ile verilmesi gerektiğini bilmek yetmiyor. Asıl meşakkatli süreç bundan sonra başlamaktadır.

  • Öncelikle verilmesi düşünülen dersin dünya ölçeğine göre lisans ve lisansüstü düzeyde nasıl bir içerikte ve hangi yöntemler ile verildiğinin araştırılması ve izlenmesi gerekiyor.
  • Uluslararası ölçekte dersin teorisini ve uygulamasını ele alan başucu kaynaklarına ulaşılmalı ve bu kaynaklar okunmalıdır.
  • Ülkemiz dinamiklerine ve kültürel yapısına uygun yaşanmış vakaları edebi bir dille kaleme almak ve hazırlamak gerekiyor.
  • Hazırlanacak vaka ve uygulama örnekleri bizi yansıtmalı ve bizden olmalı, çeviri olarak sırıtmamalıdır.
  • Hazırlanan vakaların ve uygulamaların mutlaka yaşanmış olması gerekiyor; öğrenciler “… evet işte bu …” demiyorsa, demek ki bir yerde yanlış vardır.

Eğer öğrenci ele aldığı uygulamalar ve vakalarda kendi yaşanmışlığını buluyorsa o zaman bizler için teorik temelli öğretim sağlamak daha kolay oluyor. Tabii bu bağlamda eğitim içeriği tasarımı hiç kolay bir süreç değil.

Hem uygulamada hem de üniversitelerde vaka ve uygulama hazırlanmasında ve çözümlemelerinde aşağıdaki yöntemi kullanmaktayım.

Dr. Ayhan Artar

Öğrenme hedefleri ve tartışma soruları ile derste vaka tanımlaması ve çözümlemesi yaparak etkileşimli öğrenmeyi sağlıyoruz. Öğrenciler, meydana gelen bir durum karşısında duruma ilişkin tanımlama, çözümleme ve gerçekçi öneri yapabilme yeteneği kazanıyorlar. Vakaları içerdiği bilginin değerine ve uygunluğuna göre ayırabiliyorlar. Böylece derslerin teorik yeterliliği daha sağlam temellere dayanıyor.

Çok sayıda vaka çözümlemesi ve uygulama çalışmaları sonrası öğrencilerin kendi vakalarını ve uygulamalarını yazabilmeleri, sunmaları ve tartışmaları derslerimizin temel farklılığı ve kazanımıdır. Ders böyle bir yöntem ile işlendiği takdirde, öğrenci yalnız “sınavı geçme kaygısı” ile değil, aynı zamanda bir şeyler öğrenme ve kendisinden bir şeyler katma arzusunda oluyor. Dolayısıyla, 14 haftalık (42 saat) bir program bittikten sonra, yalnızca sınavdan alınan puan değil, öğrencilerin de karşılıklı olarak öğrendiği bir yaşanmışlık sağlanıyor.

Bu bağlamda sadece Maltepe Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programında yukarıdaki yöntemle özel tasarım olarak aşağıdaki dersleri vermekteyim.

  • Kurumsal Gelişim ve Büyüme
  • Performans Yönetimi

Her iki derse yönelik olumlu ve motive edici geri bildirimler aldık. Hatta Performans Yönetimi dersimin akabinde benim için de sürpriz olan geri bildirim videosu hazırlandı. Videoyu sonuna kadar izleyebilirseniz sevinirim.

Özellikle üst düzey bir finans yöneticisinin söylediği şu ifadeye dikkatinizi çekmek isterim.

“… aldığımız bu ders ile şirketimize herhangi bir danışmanlık hizmeti almadan Performans Yönetim Sistemini artık kurabiliriz…”

Dersi alan öğrencilerin derse gösterdikleri özen, dersin işleniş yöntemini beğenmeleri, kendilerinden de hep bir şeyler katmaları ve olumlu geri bildirimleri bu dersleri devamlı olarak vermemizi teşvik etti.

Tamamen yeni bir yöntemle, özel sektördeki yılların yaşanmışlıklarından örnekler ile teori ve uygulamayı bir arada öğrenmek isteyen tüm öğrenciler bu derslere katılabilir. Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans / Doktora programlarında görüşebilmeyi temenni ederim.

Saygılarımla;

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR
Maltepe Üniversitesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.