Yayınları

Dr. Ayhan Artar
Türk Telekom Akademi – ITU Centres of Excellence Workshop on Negotiation Skills For Technical Professionals
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Strategic Change and Organizational Learning 7th Annual European Corporate Learning Forum
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Türk Telekom Akademi – ITU Centres of Excellence Workshop on Next Generation Networks
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Executive Development Program (EDP)
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Training And Development Based Change Management
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Türk Telekom’da Etkili Eğitim ve Gelişim Sistemleri
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Management Information Systems
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Değer Pazarlaması ve Müşteri Değeri Yaklaşımı
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Türk Telekom’un e-Öğrenme Projesi İçin Yol Haritası / Yüksek Katılımlı Anket Çalışması
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dr. Ayhan Artar
Etken Bir Fiyatlandırma Sürecinde Kalite ve Maliyet Planlamasının Önemi
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dr. Ayhan Artar
Verimlilik / Üretim / Kalite Ödüllendirmeleri
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dr. Ayhan Artar
Tüketici Tercihlerinin Değerlendirilmesinde Fiyat Kalite İlişkisi
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dr. Ayhan Artar
Karadeniz Bölge Ekonomisinde Bilgilendirici ve Yönlendirici Olma
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dr. Ayhan Artar
Kanada Döşeme İmalatçıları 1987 Firmalar Arası Karşılaştırma
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dr. Ayhan Artar
Avrupa’nın Yeni Yüzü En Çok Kimi Güldürecek
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Dr. Ayhan Artar
Krizlerde Çalışanların Değişen Rolü – Kurumsal Şirketler Hangi Özellikleri Arıyor?
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Algı Yönetiminde İnsan Kaynakları’nın Rolü
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Türk Telekom’da Özelleştirme Sonrası Eğitim ve Geliştirme Uygulamalarının Rolü
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Süreç Olgunluk Seviyeleri (SOS) Araçları
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Osmanlı – Cumhuriyet Çizgisinde Eğitim – Öğretim ve 21. Yüzyıl Açısından Geleceği
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Bir Gıda Dağıtım Firmasında Müşteri Memnuniyeti Ölçümü
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Esnaf ve Sanatkârlarımızın 21. Yüzyıl Açısından Geleceği
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Gıda, Tekstil ve Çimento Sanayiinde Firmalar Arası Karşılaştırmalar Çerçevesinde Sektörel Değerlendirmeler
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Ana Sanayii Yan Sanayii Entegrasyonu
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Performans Değerlemesi ve Bir Uygulama
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Lotus Uygulamalarındaki Gelişmeler (Lotus 2,2 – Lotus 3,0)
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Dr. Ayhan Artar
Yönetim – İşgücü İlişkilerinde Uzlaşma Noktası: Katma Değer
Diğer Yayınlar
Dr. Ayhan Artar
Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Performans Değerlemesi
Diğer Yayınlar
Dr. Ayhan Artar
Mobilya Sanayiinde Firmalar Arası Verimlilik Karşılaştırmaları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
Makine Halısı Sanayiinde Firmalar Arası Verimlilik Karşılaştırmaları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Verimlilik ve Firmalar Arası Karşılaştırmalar
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
Karayolu Yolcu Taşımacılığında Verimlilik ve Performans Ölçümü
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
Et ve Et Ürünleri Sanayiinde Firmalar Arası Verimlilik Karşılaştırmaları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İmalat Sanayiinde İller ve Bölgeler Düzeyinde Verimlilik ve Karşılaştırma
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İmalatçı Özel Sektör Kuruluşlarında Verimlilik ve Firmalar Arası Karşılaştırmalar
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İşletmelerin Stratejik Yönetim Sürecinde Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler
Dr. Ayhan Artar
İşletmelerde Verimlilik Denetimi – Ölçme ve Değerlendirme Modelleri
Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardan Bölümler

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.