Executive Development Program (EDP)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Executive Development Program (EDP) with BT Consult, CXO Leadership program: an intensive deep dive into the program content for Turk Telekom’s senior team, (plus an opportunity to shape the EDP and define the ‘Challenge Projects’ (Only CEO & Vice Presidents Participate), Module 1: 2 day workshop on Strategic Insight, Challenge projects – live Turk Telekom projects executed in teams of EDP participants, Module 2: 2 day workshop on Strategic Execution and Change Management, Leadership – two 2-day workshops on leadership and personal impact running as a part of Modules 1 & 2; 2008- 2009
MODULES 1 & 2; 2008- 2009

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.