Türk Telekom’un e-Öğrenme Projesi İçin Yol Haritası / Yüksek Katılımlı Anket Çalışması

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HR DERGİ
İSTANBUL, 2008

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.