Verimlilik / Üretim / Kalite Ödüllendirmeleri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KALKINMADA ANAHTAR VERİMLİLİK; MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ AYLIK YAYIN ORGANI
EYLÜL 1998, YIL: 10 SAYI: 117

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.